תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

קונטרס 4

קונטרס 4

 הסיבה להתעוררות ברורה לגמרי. קמה תקופת ההשכלה, הלימוד, הדעת והבנת האמת המציאותית. אין כל דרך לעצור את האמת וסוף העובדות המציאותיות לנצח במאבק. אז קם הגאון מווילנא ופסק בבאור בשו"ע.

158) קשה לקבוע אם יחוס שיטה זו ("שיטת הגר"א") ל'תקופת ההשכלה, היא בורות בהסטוריה או בורות בתולדות ההלכה. שיטה זו מיוחסת ל: ר' שרירא גאון, רב האי גאון, ר' נסים גאון, ר"א בן הרמב"ם, רי"ף, רמב"ם, רש"י, ש"ך, מהרלב"ח, מהרי"ל, מהר"ם אלשקאר, ראב"ן, הגהות מרדכי, סדר זמנים. אף שהגר"א הכריע כשיטה זו דבריו לא נתקבלו כמנהג רוב ישראל עד לאחר מלחה"ע ה2. ההבדל העיקרי הוא בין ארצות המזרח לארצות הצפון. מבין המפרשים שהיו באירופה יכלו לקבל את דברי רבינו תם, שכן באירופה מצוי שהחשיכה מתאחרת. משא"כ באיזור א"י והמזרח התיכון היה המנהג מעולם לא כמו ר"ת (ברכי יוסף או"ח רסא'). ובחו"ל באמת רבים מחמירים בזה כר"ת גם בזמננו.

בכל אופן, דברי ר"ת אינם קשורים למבנה השמים וכדור הארץ, אלא לניתוח של המשפט: "משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעה מילין". לכן כל האריכות בנושא מיותרת ולא רלבנטית. שכן ויכוחים הלכתיים המכריעים כאחת השיטות רצויים מאד, אלא שמקומם בבית המדרש.