תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

גויים בהלכה

גויים בהלכה

98) כותרת מאמר זה ממחישה היטב את הענין, מה קורה כאשר גויים קוראים הלכה? או בלשון העממית: מה מבין חמור במרק פירות?

עיקר הדבר נתבאר במאמר ה"עם היהודי הוא העם הנבחר", ובמאמר "החילוני בהלכה". ורק להמחיש את הטיעונים, נציין כי ידען רואה בהלכה המתירה לסוך שמן המשחה על גוי, אפליה.. או שאין מצוה לאהוב את הגוי "כמוך", ואין אסור לשנוא את הגוי. כאלו שישנו עם בעולם המצוה לאהוב אנשים אחרים או אוסר לשנאם, ואם נצטוו ישראל בדבר מיוחד זה, משום כך הם צריכים לאהוב כל אדם בעולם "כמוך" – כשם שאוהבים את עצמם?[1] או מתלונן שגופת הגוי אינה מטמאת, וכיוצא בזה, דברים שברור שגם אם היו הפוכים היה מתלונן, איך וכיצד הגוי שאינו זכאי לכל מה שהובטח לישראל, מקבל גם את העונש של טומאת גופתו?

מה שמזכיר את המסופר ב"סיפורי אבו נימר": "יש אנשים כול דבר אומרים לא טוף, גם באל-גהינום יבואו, יגידו: עצים רטוב, אש לא חם הרבה".. (ספורי אבו נימר, ת"א 1998, עמ' 114).[1]עם זאת יש לציין כי לפי דעתו של הרב דוד צבי הופמן בפירושו לספר ויקרא ובהסתמכות על מדרשי חז"ל, "ואהבת לרעך כמוך" כולל גם את הנכרי.