תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

אלימות חרדית

אלימות במגזר הדתי חרדי

מאמר זה מבוסס בחלקו על דין 'אפיקורס' המועתק על ידי ידען בטעות לחילוני, כפי שנתבאר במאמר הקודם. וגם טעויות הלכתיות נוספות יש בו:

במקרה שנגרם הפסד ממוני לאדם אחד על ידי אדם אחר מותר לו להכותו כדי להשיב ממונו (ב"ק כז:)

95) טעות בהלכה, אין שום היתר להכות במקרה שנגרם הפסד, אלא אך ורק במדה ואדם בא ומנסה ליזום נזק והפסד, מותר למנוע אותו בשעת מעשה גם ע"י הפעלת כח. וזאת בתנאי שאין אפשרות לתבעו בבית דין, כגון שהוא אדם אלים שאין לבית הדין שליטה עליו, או שאינו יודע את פרטיו וכדו'. דין זה על תנאיו מבואר שם בגמרא במפורש, והוא ברור ומוסכם. וכן חייב להיות מקובל גם על בית משפט חילוני, שהרי לא יתכן לדרוש מאדם לוותר על ממונו, כשלא תהיה לו שום אפשרות לתבעו מאוחר יותר.

"בית הדין נטל עצמאות נרחבת להעניש להרוג להכות לקלל ולגדף על פי שיקול דעתו אף מעבר לחוקים והתקנות הכתובים בהלכה. לא רק במקרים של בין אדם לחברו, אלא גם במקרים של בין אדם למקום בניגוד לערך הדמוקרטי של חופש דת ומצפון".

96) העצמאות הנרחבת הינה ככל מוסד שיפוטי שאינו יכול רק להיצמד לתקדימים, וחייב לקבוע עונש מתאים לפי שיקול דעתו, העצמאות של בית המשפט החילוני רבה יותר מזו של בית הדין הדתי. אין זה מעבר להלכה, אלא זוהי ההלכה עצמה, שצריכים להתאים ענישה ואכיפה מתאימה לכל מקרה ולכל מצב.

הענישה בנושאים שבין אדם למקום אינה מנוגדת לדמוקרטיה, ולא לחופש דת ומצפון. שכן לא הוזכרה אלא ענישה "לעשות סייג לתורה", דהיינו אדם המתסיס את הצבור כנגד חוקי התורה, שהם רצון רוב העם [דמוקרטיה]. גם בימינו במדינת ישראל ישנם חוקים רבים הנובעים מערכים, מהם יכול כל אדם להסתייג בשם חופש המצפון. החוק אוסר לקטוף פרחי בר, לצוד חיות ללא רשיון, לחשוף קטינים לפרונוגרפיה, להעליב עובד צבור, ועוד חוקים רבים שאינם אלא רצון הרוב. ולפעמים הם גם חוקים שנחקקו ביודעין אך ורק למען המיעוט, מתוך הבנה שאין לפגוע ברגשותיו, כגון: פגיעה בקדשי הדת הנוצרית.

הדמוקרטיה וכן חופש הדת והמצפון, אינם סותרים מערכת כפיה וענישה, הנוגעת בכל חוק עליו רוב הציבור מוכן לכפות ולענוש. בדיוק כשם שנענשה אותה אשה שציירה את תמונת מוחמד עם חזיר.

חכמים כפו וענשו גם את תקנותיהם כגון רכיבה על סוס בשבת, משום שאותו אדם עבר בפומבי על התקנה, בשעה קשה ליהדות ולתורה, ופגע בעצם כושר החקיקה וההרתעה של בית הדין.

ישנם רבנים שהתירו ללחוץ ידו של חשוד בגניבה, וישנם אנשי שב"כ שהתירו לטלטל גופו של חשוד בשיתוף פעולה עם החמאס. לא אלו ולא אלו סותרים את הדמוקרטיה, כל זמן שזהו רצון הרוב.

וראה קויפמן: "המשפט המקראי הוא דמוקרטי ופטריארכלי לי אפיו", (תולדות האמונה הישראלית ח"ה עמ' 566).

"לסיכום: הדבר ברור שהציבור הדתי והחרדי לומד במוסדות החינוך שלהם את פסקי ההלכה האמורים לעיל.. אין ספק לכל בר דעת שמערכת משפט המתירה אלימות ללא איזונים הנדרשים, מחלחלת היטב ללבותיהם של תינוקות של בית רבן המאמינים שכל ההלכות הם דברי אלהים חיים. ולכן אין פלא ששומעים אנו בתקשורת פעמים רבות על זריקת אבנים מצד החרדים על נוסעי רכב בשבת".

97) ומה נוכל לומר על סיכום מלומד שכזה, המכיר ככל הנראה היטב את מצב האלימות בישראל, ויודע שתינוקות של בית רבן הלומדים בחינוך החרדי, מגיעים עם סכינים לבתי הספר, זורעים בהם ואנדליזם, מכים את המורים והמורות, צורכים סמים ואלכוהול, וממלאים את בתי הכלא. ולכן פעמים רבות הם זורקים אבנים! ידוע כי כל ראשי ארגוני הפשע, וכל העבריינים עמם מתעסקת המשטרה הינם חרדיים! ושיקומם בכלא נעשה ע"י החזרתם בשאלה..

במקום לכבוש את פניו בקרקע, על מערכת החינוך החילוני הנתונה בקריסה, הוא מעיז עדיין לדבר על תינוקות של בית רבן אלימים בציבור החרדי, כשהמקרה האחרון [ואולי גם הראשון] של השלכת אבן על רכב אירע בשנות ה80 בכביש רמות ע"י חוליגאנים ממוצא חרדי, וגונה ע"י כל הרבנים למיניהם (גם ידען הוא ממוצא חרדי, חלקית.. האם זה אומר שהחרדים מחנכים לאטימות ולבורות?).

אם באמת היה מישהו חפץ לבער את האלימות, היה צריך לבער את תכני האלימות בהם צופים ילדים ובני נוער דרך קבע בטלויזיה, באינטרנט, בקולנוע, ובמשחקי המחשב. שהם מן הגורמים העיקריים לאלימות הפושה במגזר החילוני, המצפה בדריכות לכותרת על חרדי שצבט את חברו בתור למכולת.