תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

שיחת חכמים

שיחתם של חכמים

"אוי לו לדור המסיק מסקנות מעלמם היצרי של רבותינו ואוסר לשמוע את קולות זמרתה של כל אשה מוכרת, מחשש לתאוה של זנות. איך אוטמים את ליבם הרבנים מלהבין שיחס חכמי התלמוד לנשים הוא יחס מזלזל מאין כמוהו, אשר אין לתת לו קיום בימינו"

66) אכן אוי לו לדור, שמחמת יחסו הבלתי מזלזל לנשים, מרשה לעצמו לשמוע קולה של כל אשה שרה, ואף הרבה יותר מכך.. וכל מבין יבין מהו הזלזול בנשים, האם סיפוק היצרים על חשבונן תוך שימוש בהם הוא יחס של כבוד, או שהשמירה על פרטיותן וכבודן היא ההערכה האמתית. [בפרט לשיטתו של ידען, שאין מניעה מוסרית לבגוד באשה..].

אומללה היא האשה שבלחץ התרבות המערבית ותחת שטיפת מח, אנוסה לחשוף את עצמה בצורות שונות, בעיקר משום שאינה רואה את עצמה שוות ערך, אלא כאובייקט לגירוי. וראה במאמר על מעמד האשה.

לא פלא שכאשר באו חכמי התלמוד לתאר את פרעה הרשע קבעו את מדותיו כך (מו"ק יח.) פרעה שהיה בימי משה הוא אמה וזקנו אמה ואמתו אמה וזרת.. ועל זאת הרי אין מה להוסיף גם אין מה לדבר!

67) ואכן אין מה לדבר בזה, זהו אינו נושא לדיבור ופטפוט, מובן שמסקרנת מאד השאלה מה ראו חכמים לספר מעשה מוזר שכזה ומנין ידעו פרטים מתמיהים שכאלו?

אך המשכיל דורש האמת אשר יעיין בספרים יגלה כי מסופר בהם כך: "אחת מן הרוחות האליליות השניות במעלה במצרים תוארה תמיד כננס.. זקנו מגודל פרא.. יש לו אבר מין מופרז.. מופיע רק בשרידים ובכתובות שמהמאה ה14 לפנה"ס.. הוא מתואר בקמיעות מימי אל עמרנה" (אנצ"ע ערך בֶּס) אין ספק שאגדת חז"ל משמרת דמות זו מן התקופה עליה הם מדברים, ואפשר כי הרעיון הטמון בה הוא שפרעה השים עצמו כידוע לאל, ואולי גם לאל זה [ולמען האמת, גם גופו של פרעה – רעמסס השני, המוצג במוזאון הבריטי, בולט בננסותו].

אם כך, עלינו לכבד ולהעריך את המסורת ששימרה בעל פה נתונים מן המאה ה14 לפנה"ס, ולשמוח שהטיפוסים המלגלגים על כל מסורת לא היו בזמן הקדום, שאם היו, לא היינו זוכים לכל מיני מסורות מענינות ומחכימות.

הערה זו תקפה לגבי כל ה'פנינים' בהם משופע מאמר זה, משפטים הכתובים בצורה דוחה המעוררת סלידה, עד שקשה להתייחס אליהם. רק בכדי שלא יראה ידען את עצמו חכם בעיניו, נציין כי מה שספרו חז"ל בדרכי רבייתם של האיילות והיחמורים, ספרו על סמך תצפית נכונה ומהימנה, ישנו מקום יחיד בארץ בו מגדלים יחמורים, בשמורת חי בר כרמל. ושם נצפו תופעות כאלו המסופרות בגמרא, והדברים פורסמו ע"י אנשי מקצוע [ראה את ציטוט המקורות באנציקלופדיה נחלי יוסף ח"ב עמ' 459 "דרך רבוי היחמורים"]

מאמר חכמים לגבי לידתה של האיילה, גם הוא מגלה ידע מדעי שנחשף רק בשנים האחרונות, בכתב העת "על אתר" ו' (תשסא') הוקדש מאמר לנושא, על פי תצפיות שנעשו ביער האיילים באודם (בליווי תצלומים). מבלי להיכנס לפרטי התצפיות, נעתיק כאן את משפט הסיכום של המאמר: "הכשת הדרקון שבעקבותיה באה התרפות האיברים והלידה המהירה עולה אף היא בקנה אחד עם הממצאים שהצגנו" (שם עמ' 17).

וכן מה ששואל מדוע פירשו חכמים "מפלצת" של מעכה, שהוא צורת אבר זכרות, ומנבל את פיו באופן מחפיר בזה. אינו יודע שאכן פירוש זה הוא על דרך הפשט, על פי הידיעות שבידינו, וכך כתוב במילון התנ"ך של שטיינברג (ערך מפלצת): "הוא תבנית אבר הזכרות (Phallos) אליל פריון האדם שעבדו לו בני צור וצידון היונים ובני רומי, והעבודה היתה במעשי הוללות, ולכן מפלצת מתורגם טעוות גיכוחא – אליל היתולים". הרי ששמו הלועזי היה פאלוס, וסביר מאד שבהטייה עברית ייקרא מפלצת, דוקא הפירוש לשון פלצות ופחד אינו מתאים לאליל [וכן סמוך לו במקרא הסרת הקדשים][1]. וכן מפרשים גם תרגום השבעים והירונימוס (הובאה דעתם באנצ"מ ערך מפלצת).[1]כך דינם של כל שאר ההערות המטופשות שבמאמר זה: מפני מה היתה צריכה ללכת יעל בלאט, שהרי סיסרא ישן שינה עמוקה? מה שמזכיר את הספור על הילד שהודה להוריו על החצוצרה החדשה שקיבל: "תודה אבא ואמא, לעולם לא אפריע לכם בחיצרוץ, אשתמש בחצוצרה רק כשאתם ישנים..". [על השאלה מנין לחכמים שסיסרא קרב פיזית אל יעל, ראה: ד"ר יאיר זקוביץ (בתוך: בית מקרא, גליון קח') כי זוהי מסורת עתיקה הרמוזה במקרא, עיין שם במקורותיו ובדוגמאות].

מדוע העבירו חז"ל בקורת על דבורה וחולדה, ולא על עכבור בן מיכיהו או שפן הסופר? בזמן שאלו אנשים אנונימיים שאין לפעולותיהם משמעות הסטורית.