תיק ידען

דיון בטענות דעת אמת וירון ידען

עמוד הביתמי אנחנובין ויכוח לפולמוס"דעת אמת" - פרופילחוות דעת משפטית"שיטתו" של דעת אמתמשא ומתן?ידען ואנטישמיים אחריםהנבואהארכיאולוגיהכתבי הקודשמגילת אסתרשמיטההרביארבעת המיניםטלטולדיו סת"םברית מילהשיחת חכמיםפרשנות תלמודיתמליצת השירהמשנההמוסר היהודיהעם הנבחראלימות חרדיתגויים בהלכהמעמד האשהדברי חלומותהמתים מרגישים?גופו של ה'סנפיר וקשקשתמבנה העולםכדוריות הארץפאיהקדמה לקונטרסיםקונטרס 1קונטרס 2קונטרס 3קונטרס 4קונטרס 5קונטרס 6קונטרס 7קונטרס 8קונטרס 9דילוגי אותיותפרשיות השבועפרשיות בראשיתפרשיות שמותפרשיות ויקראפרשת במדברפרשיות דבריםמכתב לרביחזקאל סותר התורהמציאות ומשלמגיה בתלמודשאלות ותשובותפורום תיק ידען

מה לדעתך השפעתו של ידען על הציבור הרחב?
 מהותית ביותר
 בינונית
 אפסית
 מי בכלל יודע מי הוא?


חדש באקדמיה ליהדות

משא ומתן?

משא ומתן?

 

מתבקשת היא השאלה, מה אומר ידען על הבקורת שנאמרה על דבריו?

ידען אינו איש של משא ומתן, אין לו את הרצון והיכולת להתמודד עם רשימת טיעונים. גם אם יובאו לפניו דברים ברורים השמים ללעג ולקלס את כל 'מסקנותיו' הוא יפטור אותם במשפט אחד או שניים.

באתר האינטרנט של 'דעת אמת' ישנה פינת 'שאלות ותשובות'. רוב השאלות המתפרסמות שם הם מאנשים תמימים ונאיביים, שקראו את הכיתוב "דעת אמת נוסד על ידי תלמידי חכמים מהעולם החרדי", והפנו אליו שאלות בהלכה, מושגים ביהדות, או עזרה בכתיבת עבודות ביהדות.. בולטים ביותר שמותיהם של העולים החדשים שנפלו גם הם בפח, בדומה לאותו הלך תועה שפנה לתומו אל ראש השודדים בבקשה שיעביר אותו את היער מכיון שהוא ירא מן השודדים..

כמעט ואין אפשרות לגולשים להכניס למדור זה שאלות המציגות טיעונים ספציפיים, מנסיון רב של עשרות פעמים התברר כי ידען אינו מפרסם תגובות הסותרות את דבריו, אלא אם כן ישנה 'תשובה' מוכנה באמתחתו [כך התלוננו גם גולשים נוספים במדור]. גם תשובותיו אינם בגדר משא ומתן, על הרוב הוא מצטט קטע מאחד המאמרים שכתב בעבר, ולעתים הוא גם מצרף קלישאה כדוגמת "אין המקרא מתפרש אלא מתוכו", או "אנשי האמונה נותנים את התבונה לשפחתם", ופוטר את הקורא בזה.

אין הוא רוצה ואין הוא מסוגל להתמודד עם רשימת טיעונים הסותרים את דבריו. כאשר הרב יעקב סגל הדפיס חוברת בת מאות עמודים בה הוא מתייחס בצורה פרטנית לכל דבריו, ובמקומות רבים חושף שקרים, בורות, וסילופים, תוך הסתמכות על מקורות רבים מדעיים ותורניים. כיצד השיב ידען? לאחר מספר שנים, ייחד מאמר בשם "דרכי ההתמודדות עם סתירות הקיימות בין התורה והתבונה". המאמר כולו סובב סביב ההנחה כי כל מה שכתוב בדעת אמת הוא התגלמות ה"תבונה", והשאלה היא אך ורק מה עושים כאשר ישנה סתירה בין ה"תורה" ובין ה"תבונה", ומה הוא מגלה? "לא ניתן להגיע להבנה עם אדם שהנחת היסוד שלו שהתורה היא מעל התבונה". אך האם מאן דהוא טען כי אי אפשר להגיע בכח התבונה למסקנות האמונה היהודית, או לחילופין לסתור בכח התבונה את טענותיו של דעת אמת? הוא מדגים בארוכה את הויכוח הפילוסופי בין ההוגים בדבר הסתירה בין התבונה והאמונה, כשגם את זאת הוא עושה בצורה עילגת ושגויה, ומתפלמס עם משפט אחד של הרב סגל. מבלי להבין שאין מדובר כאן כלל בויכוח בין התבונה ובין התורה, אלא בדיון על ערכם של טיעוני דעת אמת, האם הם אמת או שקר? האם הם הצגת נתונים או סילוף נתונים? האם הם הבנה או חוסר הבנה?

כך בכמה שורות ריקות מתוכן הוא מקפל את כל הבקורת עליו, כחוסר רצון לקבל את התבונה והמסקנות המדעיות. אך האם זהו הטיעון שנטען כנגדו? כל המשיגים עליו עמדו על העובדה שאין דבריו עומדים בפני הבקורת, אין בהם שמץ תבונה, ובמקרים שאין הם שקר ורמאות, הם פשוט דברי שטות שטחיים.

הוא מקיים את דבריו שם: "לאנשי האמונה (שרמסו את התבונה) אין טעם להשיב הלא ימשיכו בדרכם להתפלש בבוץ בערותם". וכך הוא פוטר כל טיעון שנאמר, וגם מגן על עצמו מכל דבר שייאמר כנגדו בעתיד: כל הדברים שייאמרו ע"י אנשים דתיים הם בוץ ובערות, התפלשות והמשך ההתפלשות. אכן, הרי הוא מוגן באופן זה לנצח!

על כך יעיד גם נסיון אישי של הכותב, מה שיכול כל הרוצה לנסות בעצמו: ידען אינו מתייחס בצורה מפורטת למכתבים אישיים או דוא"ל כאשר הם מביאים טיעונים ספציפיים כנגד מה שכתב, הוא מפנה את הקורא שוב ושוב למאמריו, וחותם באימרות שפר נבובות המורכבות משגיאות תחביר כמו: "כל המשים את התבונה נר לרגליו יסיק.."[1].

ידען יוצא מהנחה כי "לאנשי האמונה אין טעם להשיב", ועל כן אין לעסוק עוד בשאלה: מה משיב ידען על הבקורת עליו? הוא משיב כי אין טעם להשיב.

להשיב אמנם אין טעם, אך להגיב אפשר ואפשר, אנו יכולים לשער לעצמינו את תגובתו של ידען בערך כך:

הנה כתבו עלינו דברים רעים, ואף באו לגדר לשון הרע שאסרה התורה הקדושה, והרבו לגדף ונמצאו דברי התורה מועטים והגידופים מרובים. הלכו אלו ומצאו שגיאות כתיב במאמרי דעת אמת, ומציגים אותם כאלו יש ללמוד מהם, משל למה הדבר דומה לאדם הרואה ארמון גדול ומפואר, ומוצא בו קורי עכביש מתחת המדרגות.. כך אנשי האמונה שאינם מסתירים את מטרתם המוצהרת: להגן על האמונה בכל מחיר, הרי עוד קודם שמתחילים את כל תירוציהם שכולם בבחינת 'אולי' - מלת הקסם המתרצת כל שאלה, כמו שכתב האיבן עזרה "האומר שהתכוין הנביא דבר אחד מן המשוגעים ייחשב". אנו אנשי "דעת אמת", כיאות לטלמידי חכמים, איננו מתפעלים מן הגידופים הרבים, ומה שראינו בין דבריהם הוא שברוב הדברים הם מסכימים לדברינו, ומודים בכל טעויות הרבנים, ובכך שהתורה כולה היא יצירה אנושית, והמעט שנטו מדברינו אינם אלא תירוצים דחוקים, הנותנים את התבונה לשפחתם ופילגשם, הולכים ומסרסים כל דברי רבותינו, משבשים את הכתובים ואת הנאמר, ובלבד שלא לומר מלה אחת: "טעינו", ומה כל כך קשה להודות בטעותם? אדרבה, יתנו את התבונה נר לרגליהם, ויסיקו את המסקנה המתבקשת מכל מי שאין משוא פנים לפניו, והשפן והארנבת יוכיחו!. ואם באמת ניתן לתרץ כאלו תירוצים, מדוע בקשו לגנוז את ספר יחזקאל, ולא תירצו את כל התירוצים האלו?

וכן חטא גדול חטאו שהביאו חוות דעת משפטית של שופטים בערכאות שהם בניגוד לדין התורה, כפי שפסק הרב עובדיה יוסף, וכן בשו"ת חלקת יעקב. והרב משה פיינשטין כתב שהוא חלול ה' גדול ונורא ללכת ולדרוש בשופטים העוקרים את דיני התורה, אך בכדי ליישב את אנשי האמונה כל הדרכים כשרות!

ואשלח אותכם גם לעיין בדברי התוספות ע"ז מא. וגם ניכר כי הכותב אינו מכיר את דרכי הפסיקה ואף פוסק רציני לא יסכים עמו, טוב ללכת בדרך שקבלנו מרבותינו מה שמבין כל קורא את דברי חכמינו ז"ל, מאשר להמציא כל מיני המצעות שונות ובלבד ליישב את אמונתינו. כי האמת חביב מהכל כמו שכתב המכתב מאליהו זצ"ל.

נ.ב. מה עם הכינים והקרציות?

דבר דעת אמת (נפתלי)[1]מכתבים רבים כאלו הגיעו לידינו, ולדוגמא נצטט אחד מהם: "למר.. שלום רב.

תודה על פנייתך.

נראה שלא קראת את הקונטרסים או שלא הבנת את הנאמר בהם.

אשמח לנהל ויכוח רעיוניאמוני עם מישהו ראוי דוגמת הרב קנייבסקי או הרב אלישיב, הרב שטיימן, וכדו'.

ואודה לך אם תוכל להפנות תשומת ליבם לכך שכל פניותי הישירות אליהם לא נענו.

האם שתיקתם כהודאה?

בברכה, מנסח הקונטרסים.

נ.ב. מדוע כולכם מתעקשים לקרוא לי "ירון ידען"?"

וכבר אמר חליל אנואר עזאמ'י (פליט פלסטיני ששפך כוסית של שמן סויה על הכביש בו עברו ג'יפים של חטיבה 101 בפעולת כרמה בשנות ה60, והושלך ע"י אריאל שרון לתוך משוכת סבר'ס) "אין לכם סמכות לשפוט אותי, אני רוצה שבן גוריון ישפוט אותי", ונ.ב. למה כולם כינו אותו חליל אנואר עזאמ'י ולא "אבו ג'יהד הגדול" כפי שכינו אותו מעריציו במחנה הפליטים?